Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Starosta Karel Říha

Aktuálně

18.07.2017

oslavy 45. výročí založení SDH

V sobotu 15.července se v nádherné přírodní lokalitě pod Hůrkou sešlo více jak 100 hasičů a zhruba stejné množství příznivců dobré muziky a zábavy a stálo to za to. Pozvání přijali hasiči ze vzdálených okrsků, ze Želivce, Dálkovic, Keblova, Nesměřic, Hořic a Ježova. Z domácího okrsku hasili poze ze sousedních Dolních Kralovic. Na začátku slavnosti bylo dojemné ocenění zakládajících členů sboru, poté následovala volná soutěž v požárním útoku. Dominantou celého odpoledne bylo vystoupení dechové hudby Libkovanka pod vedením Zdeňka Beneše. Pod stany seděli posluchači, kteří pravidelně navštěvují kulturní akce v Blažejovicích. Všichni byli nadmíru spokojeni a už se chystají na pouť 19.srpna. Velmi dobrým vystupováním provázel celé odpoledne DJ Blažek

Detail Aktuality

18.07.2017

Rekonstrukce ČOV Blažejovice

26.června 2017 proběhlo předání nabídek "Rekonstrukce ČOV Blažejovice". Všechny nabídky splnily požadovaná kritéria. Vítěznou firmou se stala s nejnižší cenovou nabídkou ENVI-PUR 1.685.000Kč bez DPH. Pokud vše dobře dopadne měla by rekonstrukce proběhnout do konce října. Předpokladem je částka, kterou musí přispět sama obec. V případě provádění rekonstrukce bude obec žádat občany a majitele nemovitostí o omezení splaškových vod do kanalizace. Jedná se o významnou položku - náhradní čištění.

Detail Aktuality

18.07.2017

Soutěž vesnice roku 2017-poděkování

Ve Středočeském kraji se soutěže zúčastnilo 14 obcí , z okresu Benešov 3.. Jedná se o náročnou přípravu, proto oceňuji pomoc a děkuji Zdeně Kučerové, Karolíně Kučerové, Vladimíru Vošickému, Aleně Dědičové, Jarmile Vošické, Michalu Machyanovi, Josefu Urbánkovi, Františku Holadovi, Antonínu Němcovi, Věře Neubauerové. Nesmíme opomenout skvělý přístup Jardy Švejdy. Ti všichni přišli a pomáhali naši , asi nejmenší vesničku vtlačit do mysli občanů Středočeského kraje, potažmo celé ČR. Obec zasla sdělení o obci do brožurky o účastnících soutěže vesnice roku.

Detail Aktuality

18.07.2017

Požár lesa

Požár lesa v neděli 28.5.2017 byl zjištěn pozornými občany. Dým v lese směrem k Vraždovým Lhoticím. Po vyvolání poplachu došlo k zásahu dobrovolných hasičů obce a následně jednotek HZS a okolních obcí. Požár kdy hoří jehličí, plíží se po zemi se těžko hasí, zahoří nečekaně. Obec děkuje všem, kteří pomohli s uhašením i následným dozorem.

Detail Aktuality

17.07.2017

POUŤOVÉ SLAVNOSTI 2017

pouťové slavnosti 19.8.2017 MŠE SVATÁ 12.30hodin vystoupení kapela TŘEHUSK 14.00hodin večerní taneční zábava Kotel Rock 20.00hodin

Detail Aktuality