Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Blažejovice
Obec
Blažejovice

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů

Založen koncem roku 1971. Zakládajících členů bylo 29. Postupně docházelo k nárůstu členské základny až na 42 hasičů nyní má sbor 39 členů.

Od založení byla činnost velmi bohatá a pestrá, soutěžilo se pravidelně ve dvou družstvech. Umístění vždy nejhůře 5.místo. Trvalo, ale hodně dlouho než došlo k vítěznému tažení. Rok 1999 Střítež, 2002 Tomice, 2003 Blažejovice, 2006 Blažejovice, 2008 Blažejovice. Od roku 2006 se účastní sbor i soutěží v druhém kole požárního sportu, kde zastupuje okrsek Dolní Kralovice. Umístění vždy od 12. místa.

Naší hasiči jsou nejčastějšími pořadateli soutěže v hasičském sportu, což svědčí o jejich dobrých pořadatelských schopnostech. Velice pěkná byla setkání hasičů při oslavách založení sboru 6.července 2002 30. výročí a 6.července 2007 35.výročí. Tyto slavnosti navštěvilo hodně diváků z celého širokého okolí. Hrály nám známé kapely Božejáci a Lanžhotčanka z Lanžhota. Tradiční je opékání selátek. V roce 2007 to bylo setkání hasičů čtyř krajů Středočeského, Vysočiny, Brněnského, Zlínského. Velkou poctou pro místní hasiče byla právě účast hasičů z Moravy ze dvou spřátelených obcí Vítonic.

Velkých úspěchů dosahovali hasiči na úseku prevence. Největší ocenění zde dostali v roce 1976 včetně finanční odměny. Nyní se stále klade důraz na rozvoj právě preventivní činnosti, vůbec předcházení požárům. V roce 2008 složilo zkoušky s právem nosit odznak „preventář“ 6 hasičů a to Karel Říha st., Karel Říha ml. Roman Kučera, Fr.Dědič 19, Fr. Dědič 54ml., Ing Fr. Lebeda.

Slavnou stránkou činnosti sboru je kultura. 36. plesů, oslava 40. výročí obnovení masopustů, maškar v roce 2008, desítky tanečních zábav, pouťové slavnosti, setkání harmonikářů. Každý rok se nezapomíná na nejmenší – dětský karneval, dětské dny, mikulášká nadílka.
Při oslavách sboru bývají hasiči vyznamenáváni medailemi sdružení hasičů. Zakládající hasiči obdrželi v roce 2002 ocenění „ Za příkladnou práci“, 10hasičů má medaily „ Za zásluhy“ a 1 hasič medaily „ Sv. Floriána“. Sbor je od roku 2005 nositelem medaile „Za zásluhy“.

Současný výbor SDH Blažejovice

 • Starosta Josef Chlad
 • Místostarosta Fr. Dědič 54
 • Velitel- jednatelka Karel Říha st., Zdena Kučerová
 • Hospodář ing. Fr Lebeda
 • Preventář Roman Kučera
 • Strojník František Dědič ml.19
 • Historie Vladimír Vošický
 • Revizní Zdeněk Nekola st.

 

 • Hasičská zbrojnice od roku 2006 v přestavbě. Nástavba bude sloužit jako ubytování na venkově.
 • Auto AVIA Furgon od května 2008 AVIA 30 hasičský speciál
 • Stříkačka PS-16 rok výroby 1953
 • Stříkačka PS -12 rok výroby 1984
 • Stříkačka PS 12 ve výbavě v hasičském autě

Zásah drobný ve spolupráci se sborem z Dolních Kralovic v roce 2006 v Kamení.

Další významné události v činnosti sboru dobrovolných hasičů

Rok 2007

15.března 07 – zkoušky na Vzorného požárníka III.stupně Úspěšně složili: Roman Kučera, Ing. Fr. Lebeda,Josef Urbánek, FR. Vošický, Tomáš Burian, Fr. Dědič 54

Oslavy 35.výročí 6.července 2007 přítomny sbory z okolí Ježov, Dunice, Domašín, Bojiště, Červaný újezd, Vítonice okr. Kroměříž, Vítonice okr. Znojmo.

Společný zákrok domácích hasičů a HZS Benešov Předvedení moderní has. techniky- Potůčkova strojírna Slatiňany- vybevený speciál tatra MAN HZS Benešov. Vybavený speciál Tatra 815

Rok 2008

Soutěž
17. května - vítězné družstvo Blažejovice Složení:Fr. Dědič 19, Karel Říha ml., Josef Urbánek, Roman Kučera, Josef Chlád, Tomáš Burian, Jan Lebeda Družstvo Blažejovi II. Bylo čtvrté.

Složení: Ing. FR. Lebeda, Jiří Langr, FR, Dědič ml.19, FR.Dědič st.54, Vladimír Vošický, Ot. Roháč ml.

Okresní soutěž 9.června 2008 2.kolo 16.místo Roman Kučera, K.Říha ml. , Fr. Dědič19 st., Josef Chlád,Tomáš Burian, Jiří Langr, Jan Lebeda Josef Urbánek , Fr.Dědič ml. 19.

Námětové cvičení pořádané HZS a okresním sdružením v Bílovicích 28.září 2008 Fr. Dědič st.19, Fr. Dědič ml.19, Jiří Langr, Fr. Dědič 54, Josef Urbánek.

Avia speciál- na nabídku starosty obce Vítonice Radka Hradilíka, že obci pomůže výhodně sehnat hasičský speciál, hasiči i obecní zastupitelstvo kývli kladně 15.3.2008 návštěva Karla Říhy a Františka Dědiče 19 ve Vítonicích potvrdila zájem a potvrzena koupě AVIE. 17.5.2008 dovezl do Blažejovi auto starosta z Vítonic Radek Hradilík. Výroční Valná hromada sboru se koná v Blažejovicích 29.listopadu 2008 v 19.00hod. v pohostinství U Říhů.

Rok 2009

24. ledna 09 proběhl 37. ples SDH za účinkování skupiny EXPRES.

14.února byl uspořádán Dětský karneval a 21.února maškara , průvod přes den se Zručskou desítkou a večer v doprovodu skupiny P.A.M.

16. května uspořádal zdejší sbor hasičskou soutěž.

Chlapci z Blažejovic toto základní kolo vyhráli ve složení: Fr.Lebeda, Fr. Dědič 19st., Roman Kučera, Tomáš Burian, Jiří Langr, Karel Říha ml., Josef Urbánek, Fr. Dědič 19 ml..
Tato sestava se následně zúčastnila okresní soutěže ve Vlašimi 6.6.2009 kde skončili na 15. místě.

27. května zemřel dlouholetý člen sboru pan Stanislav Machyán.

4.července byli naši hasiči pozváni na oslavy 100let založení SDH Píšť, kde předvedli ukázku vlastního cvičení.

Tady se poprvé neoficiálně představily blažejovické hasičky.

Družstvo žen bylo poté založeno ve složení: Monika Dědičová, Michaela Lebedová, Lucie Vopěnková, Tereza Vopěnková, Martina Holadová, Alena Dědičová, Lucie Pechová, Zdena Kučerová.

V roce 2009 probíhá generální oprava stříkačky a posílení obsahu motoru.

Rok 2010

8. ledna 2010 proběhla ustavující výborová schůze SDH Blažejovice.
Zvolení členové výboru: starosta Josef Urbánek

 • zástupce starosty Fr. Dědič 54 st.
 • jednatelka Zdena Kučerová
 • referentka žen Alena Dědičová
 • strojník Fr. Dědič 19 ml.
 • referent prevence Roman Kučera
 • velitel Karel Říha st.
 • referent MTZ a zástupce velitele Fr. Dědič 19 st.
 • referent kultury Tomáš Burian
 • referent ochrany obyvatelstva- zdravotník Josef Chlád
 • předseda revizní komise Fr. Vošický 

23.1.2010 38. ples SDH Blažejovice - hrála kapela TRITON
6.2.2010 Dětský karneval
13.2.2010 Maškara - průvod přes den doprovázela Zručská desítka, večer hrála skupina Expres.

Hasičská soutěž v roce 2010 byla v Dunicích.

Přes původní plán postavit dvě družstva soutěžilo pouze jedno družstsvo. Stalo se však celkovým vítězem celé soutěže ve složení: Fr. Dědič 19 st., Fr. Dědič 19 ml., Karel Říha ml., Jan Lebeda, Josef Chlad, Tomáš Burian, Jiří Langr.
Družstvo žen na své první soutěži skončilo na druhém místě ve složení: Monika Dědičová, Michaela Lebedová, Lucie Pechová, Lucie Vopěnková, Alena Dědičová, Martina Holadová,
Zdena Kučerová. Mezi jednotlivci na 1.místě Jan Lebeda a na 3. místě Josef Chlad.

Rok 2011

28.května 2011 proběhla soutěž základního kola v Blažejovicích.
Pořadatelem byl okrsek Dolní Kralovice, kterému s uspořádáním pomohl blažejovický sbor.
Soutěžilo jedno mužské družstvo ve složení: František Dědič 19, Roman Kučera, Tomáš Burian, Karel Říha, Josef Chlad, Jan Lebeda, Jiří Langr

Námětové cvičení 15.10.2011

V sobotu 15.října 2011 připravilo vedení okrsku Dolní Kralovice, OSHČMS a HZS námětové cvičení pro zásahové jednotky dobrovolných hasičů obcí Blažejovice, Dolní Kralovice, Dunice, Studený, Šetějovice, Snět, Tomice a Střítež.
Protože celá oblast se nachází na okraji kraje určitě zpestřením byla přítomnost jednotky z kraje Vysočina a to SDH Bojiště u Ledče nad Sázavou.

Hasiči si zkoušeli zdravotní záchrannou pomoc, zaplavení domu, záchranu topícího člověka, dodávku vody z hlubokého zdroje, hasičský útok, napojení přívodního vedení z obecního vodovodu, pátrání po zmizelém, dálkovou dopravu vody k uhašení požáru. Kladné bylo, že všichni se snažili naučit a prověřit si zkušenosti a dokázat, že i na malých obcích mají lidi, kteří jsou schopni pomoci lidem v tísni. Hezký den jakoby nastartoval ohromnou atmosféru kamarádství mezi všemi účastníky.

Na startu v Dunicích bylo hned ráno občerstvení pro všechny přítomné.

V každé další obci též byly připraveny dobroty pro projíždějící jednotky. Vše skončilo v Blažejovicích při dobrém guláši, pivu a vyprávění o zážitcích z celého dne.

Všichni si přáli uskutečnit další podobný program určtě znovu, třeba i v noci a třeba i pro děvčata.

K dobé náladě přispěli svým velmi kamarádským přístupem hlavní rozhodčí Laďa Papež a Pavel Studnička z SDH Čechtice.

Celý den připravili hasiči sami, bez dotací a podpor, což jen dokazuje chuť přítomných připravit se na nečekané situace a být každému člověku oporou.

40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU HASIČŮ V BLAŽEJOVICÍCH

3. prosince 1971 byla založena Základní organizace Československého svazu požární ochrany v Blažejovicích.

Po schválení přítomnými zakládajícími členy v kanceláří MNV "dnešní klubovně", nastala situsce připít si na zdraví a životaschopnost nového spolku. v sychravém a mlhavém počasí se pro občerstvení na motorce vypravili Karel Říha ml. a Karel Marušák ml. v půl desáté večer k panu Machátovi do Sněta.

Po návratu a velkém přípitku se dlouho diskutovalo co se bude dělat.

Celý cečer byl přítomen tehdejší předseda okresního výboru ČSPO pan Václav Těrešák.

Zakládající členové: František Málek(1939), Zdeněk Nekola(1947), Stanislav Váňa(1935), František Lebeda(1940), Karel Turek(1944), Josef Dolejš(1945), František Dědič 19(1937), Stanislav Machyán(1944), Josef Kalhotka(1929), Josef Vošický (1935), Miloslav Machyán(1928), Jaroslav Vávra(1933), Jan Kříšta(1943), Karel Říha (1954),Miloslav Jelínek(1954), František Jelínek(1955), Karel Marušák(1955), Jaroslav Svatoš(1940), František Beznoska(1953), Vladimír Vošický(1953), František Vošický(1948), Jaroslav Slavětínský (1938), Vlastimil Nesporý(1936), Stanislav Kovařík (1958), Karel Říha (1908), Ladislav Tůma(1913), Jiří Tůma (1951), Otakar Roháč(1937), František Dědič 8(1955), Josef Křišta (1955), František Křišta(1957).

První hasičský ples se konal 17.února 1973 v Šetějovicích. Hrála kapela Vlněnka.

2012

V roce 2012 v sobotu 21.ledna se koná 40. hasičský ples.

28. května hasičská soutěž v Tomicích 2. místo v kategorii do 35let získalo družstvo vesložení:

 • Fr.Lebeda, Jan.Lebeda, Roman Kučera, Karel Říha ml., Tomáš Burian, Fr. Dědič ml. 19, Josef Chlad.

V kategoriii jednotlivců se na 2 příčce umístil Jan Lebeda.

2013

Na VVH sboru byl zvolen nový starosta . Po Josefu Urbánkovi st. převzal tuto funkci Josef Chlad. Další změna proběhla na postu revizora účtu , kde Fr. Vošického vystřídal Zdeněk Nekola st..

Spolky & sdružení

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odkazy

Blažejovice na portálu Živé obce